Weekala

Psykoterapeutti Tiina Koistinen

Weekalasta

Tietoa paikasta

Weekalan tarina käynnistyi vuonna 2011, kun opintojen myötä innostuin ratkaisukeskeisyydestä ja opiskelijana ryhdyin tarjoamaan pienimuotoisesti terapeuttista keskusteluapua sekä työnohjausta. Vaativamman arkityön ja perhearjen myötä Weekalan toiminta hiipui, mutta idea yrittäjyydestä säilyi vahvasti mielessä.

 

Yleisesti ratkaisukeskeisyydestä voisi todeta, että se on lähestymistapa, jossa kiinnitetään usein huomiota poikkeuksien ja onnistumisien etsimiseen haastaviltakin tuntuvissa tilanteissa. Ratkaisukeskeisessä työotteessa tarkastellaan kykyjä, taitoja ja osaamista keinona ratkaista ongelma tai saavuttaa haluttu tavoite. Ratkaisukeskeisyys toimintamallina antoi minulle jo vuonna 2014 mahdollisuuden tukea asiakasta löytämään hänen omat vahvuutensa ja voimavaransa. Pidin ajatuksesta, että vaikka eletty elämä näkyy meissä, olemme muutakin kuin historian tuotos. Meillä on mahdollisuus valita, mitä se sitten itse kenellekin tarkoittaa.

 

Mennyttä ei mitätöidä, mutta näkökulmaa vaihtamalla voidaan ammentaa kokemuksia selviytymisen tukemiseksi. Kukapa ei haluaisi nähdä toivoa silloinkin, kun se on hankalaa?

Ihminen ja ammattilainen

Tämä minusta.

 

Olen keravalainen perheenäiti, jonka kaverina töissä on usein villakoirapoika Tani. Hän on vilkkusilmä, joka opettelee terapiakoiran virkaa. Taustakoulutukseltani olen sosionomi (YAMK) sekä perheterapeutti (Valvira 2014), jolla on KELA-oikeus perheterapiaan. Tällä hetkellä opiskelen MBT (Mentalization Based Therapy) -prosessikoulutuksessa ja alkuvuodesta 2021 aloitan myös integratiivisessa yksilöpsykoterapiakoulutuksessa.

 

Työkokemukseni on karttunut työstä autisminkirjon palveluasumiseen liittyvissä tehtävissä, lastensuojelun perhetyössä sekä lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon yhdistävässä intensiivihoidossa. Intensiviihoidossa sain kurkistaa tunne- ja käytöshäiriöisten lasten, nuorten sekä heidän perheidensä elämään osana moniammatillista työyhteisöä. Nyt viimeiset neljä vuotta olen sitten toiminut väkivaltatyössä tehden terapeuttista asiakastyötä lapsi- ja aikuisasiakkaiden, lähisuhdeväkivallan tekijöiden ja kokijoiden kanssa. Lisäksi työhöni on kuulunut lähijohtajana toimiminen sekä vaikuttamistyö.

 

Näen paljon hyvää lyhytterapeuttisessa työskentelyssä, mutta toisinaan myös pitkäkestoiselle työskentelylle on oma tilauksensa. Eli työskentelyssä edetään aina asian ja asiakkaan mukaan! Ja se, mikä innostaa minua tässä työssä on ihmisyys ja elämän erilaiset vaiheet. Niille minä terapeuttisessa työssä elän. On mustaa, valkoista ja harmaan eri sävyjä. Värejäkin!

Terkuin,

Tiina Koistinen